Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geheugenverlies en burn-out

Waarom geheugenverlies en burn-out vaak samen gaan

Geheugenverlies en burn-out hebben vaak met elkaar te maken. Burn-out is het resultaat van een opeenstapeling van stress, die op zijn beurt vermoeidheid, frustratie en een gebrek aan interesse in het leven veroorzaakt. Het kan ook depressie en angst veroorzaken zoals bijvoorbeeld paniekaanvallen waardoor je totale paniek ervaart gezien je dan geen controle meer hebt over je emoties, gedachten en gevoel.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen met een burn-out ook geheugenverlies ervaren, omdat beide verband houden met stress en geestelijke gezondheid. Door deze langdurige stress of spanning zorgt ervoor dat je hersenen minder goed functioneren. Je krijgt teveel prikkels. Hierdoor kan je vaker dingen gaan vergeten, gevoelig zijn voor negatieve emoties en snel afgeleid zijn. Door vaker een moment van rust te pakken en te ontspannen kan je lichaam herstellen.

Geheugenverlies en burn-out zorgt ervoor dat je de controle even totaal kwijt bent, dit kan zorgen voor paniek of angst waardoor je niet meer helder kan nadenken. Dit komt vooral doordat je al een tijd onder veel stress staan en dit tast direct je hersenen aan. Je kan niet meer ‘helder’ denken of relativeren. Je bent hierdoor ook erg prikkelbaar.

De tekenen van burn-out en stress zijn onder meer:

– Overspannenheid en vermoeidheid

– Emotionele uitputting en gevoelens van hopeloosheid

– Gebrek aan enthousiasme voor werk of activiteiten die ooit plezierig waren

Ook vermoeidheid speelt een rol

Vermoeidheid en energietekort ontstaan doordat de stresshormonen uit balans zijn. Daarbij horen dus ook de bijkomende klachten zoals geheugenverlies vooral door de steeds verhoogde spanning die voelbaar is in het lichaam. Deze kunnen worden verlicht door een verlaging van de werkdruk en het toevoegen van meer gezonde activiteiten aan de dagelijkse routine. Doordat je jezelf steeds zo moe voelt is alles even te veel. Je zult dan ook slecht slapen en in de nacht veel wakker liggen en piekeren over je hele situatie. Blijf er wel in geloven dat ook jij kunt herstellen, dit gaat niet binnen een dag. Gun jezelf echt de tijd en het besef dat je herstel niet elke dag in een stijgende lijn omhoog zal gaan. Je zult ook mindere dagen ervaren en je dan ook slechter voelen, dit hoort er allemaal bij!

Werken aan herstel, hoe dan?

Als we kijken wat belangrijke competenties zijn die je zult moeten gaan versterken om aan het herstel te gaan werken zijn dat de volgende;

 • zelfbeeld en zelfvertrouwen

 • ’nee’ zeggen, assertiviteit, grenzen bewaken

 • omgaan met tegenslagen

 • conflicten oplossen

 • praten over werkdruk

 • zelfsturing

 • omgaan met stressoren

 • omgaan met verandering

 • prioriteren en plannen

 • omgaan met verstoringen

 • delegeren

Alleen rust nemen helpt niet

Mensen worden niet vanzelf beter of door alleen rust en ontspanning. Het herstelproces is hard werken en vraagt ook om echt dingen anders te gaan zien en aan te pakken. Het vraagt moed om vertrouwde patronen kritisch te bekijken en flexibel hiermee omgaan. Tevens om te kijken naar alternatieven en deze toe te passen. Het kost tijd om nieuwe vaardigheden aan te leren en deze te integreren in je leven. Het duurt ongeveer 6 weken om bepaalde technieken aan te leren om anders om te gaan met piekeren en negatieve gedachten.

Wil jij nou werken aan een duurzaam herstel en aan een leven met meer rust en balans neem dan contact op!

× Voor contact klik hier.